* Trang Thông tin Cẩm nang Khách sạn Sầm Sơn
* Trụ sở: khu phố Hưng Thông, phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa
* Email: camnangkhachsansamson@gmail.com
* Hotline: 0941945333